Spørsmål og svar

DE VANLIGSTE SPØRSMÅLENE

Finner du ikke svar her, så kontakt oss på info@teamsupport1.com eller tlf 922 34 551

 

Må vi bruke penger på forhånd?

Svar: Nei. Vi har lagt opp dette som en nettbutikk, slik at kundene handler og betaler før varene blir levert.

 

Hva koster frakten?

Svar: Frakt til klubben / organisasjonens leveringsadresse er gratis. Levering til sluttkunde ordner dere.

 

Finns det noen minimumsbestilling?

Svar: Sluttkundene må bestille varer for minst kr 400; dette for at dere skal kunne tjene nok per utkjøring.

 

Hvem kan igangsette en dugnad?

Svar: Du som ansvarlig må være eldre enn 18 år, og representere en klubb, et lag eller en frivillig organisasjon.

 

Hvor lenge selger vi?

Svar: Denne dugnaden varer så lenge dere ønsker selv. Vi har lagt opp til et system der kunder kan abonnere på produktene. Dermed kan klubben få inntekter hver måned, basert kun på et salg. Medlemmene kan når som helst levere ut lenken til et salgsbrev, så det kan komme nye kunder til hele tiden.

Dersom dere ønsker å avslutte dugnaden, så kontakt oss, så ordner vi det.

 

Kan produktene selges av privatperson?

Svar: Nei, vi ønsker å støtte frivilligheten, og derfor er det bare idrettsklubber, korps  og andre frivillige foreninger som kan være ansvarlige for en dugnad.

 

Hva er den beste måten å selge på?

Svar:Det mest effektive er å sende salgsbrev via e-post, sms, messenger eller lignende til familie, venner og bekjente som bor i nærheten, som har hund eller katt eller behov for en førstehjelpskoffert, og som kan tenke seg å støtte deg og din klubb/forening.

 

Hva med returer/reklamasjoner

Svar: Vår leverandør Vafo, som eier merkene PrimaDog og PrimaCat, har smaksgaranti på sine produkter, så kundene kan ta direkte kontakt med dem og få pengene refundert dersom hunden eller katten ikke vil spise produktene. For førstehjelpskoffertene tar kundene direkte kontakt med oss. Ellers henviser vi til våre standard salgsbetingelser

 

Når får vi levering?

Svar: Alle ordrene fra deres dugnad samles opp, og leveres til dere for videre distribusjon i begynnelsen av hver måned, så distribuerer dere videre så raskt det lar seg gjøre. Den som er ansvarlig legger inn ønsket leveringssted og tidspunkt når hen registrerer seg.

 

Hva gjør jeg hvis leveransen ikke er riktig?

Svar: Start alltid med å sjekke leveransen mot følgeseddelen. Hvis det mottatte produktet er synlig feil, eller hvis det er et avvik, må du varsle Teamsupport1 på info@teamsupport1.com umiddelbart via e-post så fort dere kan, men senest ti (10) dager fra mottatt levering.

 

Hvordan handler en sluttkunde?

Svar: Dugnadsansvarlig eller lagleder lager et salgsbrev bassert på vår mal. Dette brevet ligger tilgjengelig for alle medlemmer og kontakter som har fått tilgang til systemet av klubben. Disse sender salgsbrevet til sitt kontaktnett. I brevet ligger en lenke som kundene går inn på, og de får da tilgang til å handle som i en hvilken som helst annen nettbutikk. Via denne lenken blir alt salget knyttet opp mot medlem, lag og klubb.

 

Hvordan fungerer et abonnement?

Svar: Kunden kan velge å abonnere på et produkt og få det levert av dere hver måned, annenhver måned eller hver tredje måned, alt ettersom kunden ønsker. Kunden kan til enhver tid gå inn og endre eller avslutte abonnementet, og vil få en påminnelses e-post før perioden stenger. Et abonnement er en glimrende løsning for klubben, som vil sikre en jevn månedlig inntekt for klubben, basert på ett salg!!

Om en slutkunde har et abonnement på en vare, kan sluttkunden bestille ekstra varer i tillegg til abonnementet?

Svar: Kunden kan når som helst gjøre flere kjøp

 

Hvordan vet vi hvor mye vi som klubb eller lag tjener?

Svar: I menyen er det et valg som heter rapporter. Denne blir oppdatert en gang i døgnet. Her kan dugnadsansvarlig se alt salg og klubbens fortjeneste totalt, per lag og per medlem, og også se hvor mye som er engangskjøp, og hvor mye som er på abonnement. Lagleder vil se det samme for sitt lag og totalt klubb, og medlemenne vil se eget salg, totalt sitt lag og totalt klubb.

 

Hvordan får klubben eller laget fortjenesten?

Svar: Teamsupport1 vil hver måned, etter at perioden er stengt, overføre fortjenesten til den bankkontoen som er oppgitt. Så er det opp til den ansvarlige hvordan disse pengene skal fordeles på lagene.

 

Hvordan deler jeg salgsbrevet?

Svar: I menyen, gå inn på mottatt/sendt informasjon, til fliken Salgsbrev. Her finnes det ikoner som lar deg legge salgsbrevet ut på Facebook, sende lenken som e-post, eller lar deg kopiere lenken slik at du kan lime den inn i Messenger eller i en sms. Tenk igjennom hvem du sender lenken til; husk at du eller klubben er ansvarlig for utlevering, slik at det kan være smart å bare sende til noen som bor i nærheten.

 

Hvordan fungerer ambassadørmodellen?

Svar: Vi ønsker at flest mulig klubber og frivillige organisasjoner skal få muligheten til å bli kjent med oss og vårt system. Om dere vet om noen som dere tror vil ha glede og nytte av å sette i gang en dugnad, så fortell noen om det. Dersom de registrerer seg, setter i gang en dugnad og oppgir deres klubb som ambassadør, vil deres klubb motta en andel av den omsetningen denne klubben genererer de neste tre månedene. Hvor mye dette vil utgjøre kan dere se under menyen ‘’Rapporter’’. Fortjenesten blir utbetalt sammen med den ordinære fortjenesten dere får fra deres egen dugnad. Dere kan også fylle inn Ambassadør-skjemaet og sende oss. Vi vil da ta kontakt med klubben, og oppgi dere som Ambassadør.

 

Kan jeg som foreldre eller medlem selge til så mange jeg vil?

Svar: Ja, denne dugnaden har ingen begrensninger så lenge klubben ønsker å fortsette, hverken på antall kunder eller tid. Treffer du noen du tror kan være interessert, om det er i et middagsselskap eller du treffer noen på tur med hunden, er det bare å ta opp telefonen, logge seg inn og sende av gårde et salgsbrev.