Innsalg internt i klubb/forening

Viktigheten av å vite hvorfor og hvordan er selve nøkkelen til en vellykket dugnad for din klubb. Foruten god organisering, er motivasjon ekstremt viktig for at deres selgere skal lykkes. Vet man hvorfor dugnadsarbeid er viktig øker motivasjon betydelig. Blir det gitt god produktopplæring samt satt fokus på viktigheten av at produktet finnes i alle hjem skaper dette betydelig trygghet og motivasjon for selgeren. Trygge, motiverte selgere = Godt salg?

Under følger punkter som det er viktig å kommunisere til dugnads-deltagerne. Dette vil øke sannsynligheten for et godt resultat betydelig, og samtidig lette arbeidet til alle involverte. Vårt mål er at deres dugnad skal være Lønnsom, Effektiv og Gøy.

Dugnad er et felles utført og ulønnet, frivillig arbeid av stor betydning for klubber og foreninger. Uten dugnadsarbeid ville mange klubber ikke kunne eksistert eller kunne ha aktivitet på dagens nivå. Alternativet til dugnadsarbeid vil ofte være høyere medlemsavgift, dårligere utstyr, mindre tilgang på gode trenere/lærere, og høyere betaling for deltakelse på cuper og turneringer. Mange vil ikke kunne delta fordi det blir for dyrt. Alle barn fortjener like muligheter. Dette er et NØKKEL PUNKT, og svært viktig at alle forstår og tar inn over seg!

 

Flere punkter for at en vellykket og effektiv dugnad er viktig:

  • Klubbdrift er ikke gratis, det må skapes en forståelse hos lagledere, trenere og foreldre at dugnad er svært viktig for klubbens muligheter og økonomi. En kort felles innsats vil sørge for at alle kan delta, og at det skapes et godt miljø og gode treningsforhold.

  • Påpeke nødvendige oppgraderinger av fasiliteter/utstyr i klubb og foreninger som trengs i nær fremtid.

  • Liten innsats av mange gir store inntektsmuligheter.

  • Samfunnsnyttig og viktig produkt, som bidrar til et tryggere lokalsamfunn.

  • Produktet gir klubben et godt omdømme i lokalsamfunnet.

  • Dugnad styrker samhold og klubbfølelse.

  • Premiering av beste lag / selger i klubb.

  • Profesjonell samarbeidspartner, ingen økonomiske tap. Gode betalingsløsninger, lite administrasjon. Teknologiske og effektive løsninger.

Visjon: Alle skal ha like muligheter

Mål: Skandinavias mest effektive og beste dugnadspartner

Kundeløfte: Vi forenkler og effektiviserer dugnaden din

 

Teamsupport1 – Smart Dugnad!